Modlitba hasiča

Nech kdekoľvek požiar planie,
splním si svoju povinnosť.
Životy spasiť, Pane,
daj že mi sily dosť.

V náručí vyniesť dieťa,
kým ešte nevyprší čas,
ale aj starca, matku,
ktorá má sivý vlas.

Na stráži stojím stále,
pretože povolaný som,
pred ohňom chrániť svojich,
blížneho, jeho dom.

Ak z tvojej vôle má sa stať,
že sám pritom život stratím,
požehnaj Pane, mojej rodine,
a láskavou rukou vráť im,
čo pri plnení poslania som iným dal.

Amenspäť na úvodnú stranu