Aktivity našej mládežer. 2012


Ukážka žiakom ZŠ Petrovice ( 11. 6. 2012 )

r. 2011


Vychádzka do prírody a zakladanie ohňa (9. 1. 2011)

Letný detský tábor - Budišov (16. 7. - 23. 7. 2011)

Hasičský deň (1. 10. 2011)


r. 2010


Ukážka zásahu žiakom ZŠ Petrovice (24. 6. 2010)

Letný tábor - Kutiny u Tišnova (10. - 17. 7. 2010), časť 1 , časť 2


r. 2009


Letný tábor v Rajeckej Lesnej (5. - 11. 7. 2009)

Ukážka zásahu žiakom ZŠ Petrovice (24. 6. 2009)

Vychádzka do prírody a zakladanie ohňa (22. 11. 2009)
späť na úvodnú stránku