DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
PETROVICE
Vás víta na svojej stránke.Takmer každý človek má nejakého koníčka alebo hobby a veľmi dobre vie, aké je dôležité a príjemné podeliť sa o svoje problémy a úspechy
s ľuďmi zaoberajúcimi sa rovnakými záľubami.

Náš Dobrovoľný hasičský zbor združuje ľudí rovnakého záujmu - dobrovoľne a bez nároku
na finančnú odmenu pomáhať občanom.


Dúfame, že prostredníctvom týchto stránok, Vám poskytneme všetky potrebné informácie, ktoré Vás zaujímajú ohľadom nášho
Dobrovoľného hasičského zboru.

Výbor DHZ Petrovice


Poďakovanie

Výbor DHZ ďakuje všetkým svojim súťažiacim družstvám, ktoré sa zúčastnili
na Okresnej súťaži za vzorné reprezentovanie DHZ.
Družstvu dievčat gratulujeme k postupu na Krajskú súťaž.

Výbor DHZ Petrovice

Bytčianska detská hasičská liga 2015Prosím vstúpte