DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
PETROVICE
Vás víta na svojej stránke.Takmer každý človek má nejakého koníčka alebo hobby a veľmi dobre vie, aké je dôležité a príjemné podeliť sa o svoje problémy a úspechy
s ľuďmi zaoberajúcimi sa rovnakými záľubami.

Náš Dobrovoľný hasičský zbor združuje ľudí rovnakého záujmu - dobrovoľne a bez nároku
na finančnú odmenu pomáhať občanom.


Dúfame, že prostredníctvom týchto stránok, Vám poskytneme všetky potrebné informácie, ktoré Vás zaujímajú ohľadom nášho
Dobrovoľného hasičského zboru.

Výbor DHZ Petrovice


Poďakovanie

Výbor DHZ ďakuje všetkým svojim súťažiacim družstvá, ktoré sa zúčastnili
na Okresnej súťaži za vzorné reprezentovanie DHZ.
Družstvu dievčat gratulujeme k postupu na Kraskú súťaž.

Výbor DHZ Petrovice

Pozvánka na detskú súťaž "O pohár DHZ Petrovice" a "O pohár okrskového veliteľa" - 26.6.2016Bytčianska detská hasičská liga 2016Prosím vstúpte